Het afgelopen jaar hebben we meerdere projecten uitgevoerd. Dit waren projecten als het aanleggen en onderhouden van paden, het ruimen van de graven en het uitvoeren van opgravingen. Hieronder volgt een overzicht van een aantal recente projecten: